اگر هنوز با بازار بزرگ ملل آشنا نشده اید،
اینجا کلیک کنیدشماره طبقه و شماره مغازه درخواستی تان را انتخاب و در فرم پایینی وارد کنید.

طبقه منفی 1


دانلود نقشه

طبقه همکف


دانلود نقشه

طبقه مثبت 1


دانلود نقشه

طبقه مثبت 2


دانلود نقشه


اگر متقاضی خرید واحدهای بازار ملل هستید ابتدا این فرم را با دقت تکمیل نمایید.
کارشناسان ما در کمتر از 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

نقد ------ معاوضه ------ نقد و اقساطی ------اگر سوالی دارید تماس بگیرید:

سازمان فروش:
051-32504868

مدیریت بهره برداری:
بافنده
09128458330